В ПРОДАЖБА СА БИЛЕТИТЕ ЗА ВСИЧКИ СЪБИТИЯ ДО КРАЯ НА 2019 ГОДИНА
НАРЕДБА ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ОТ "ВИ ЕН ТИЙМ" / ТЕАТЪР „БЪЛГАРАН” – ВАРНА

Покупката на билет от билетен център "Българан" осигурява на билетопритежателя правото да бъде зрител на представеното от Театъра или в същия сценично произведение, за което се отнася билета, като с извършването на покупката купувачът приема тези общи условия за обвързващи страните – Театъра и него, както и последващите билетопритежатели на закупените билети от съответната покупка, като се счита, че е сключил договор с Театъра при тези общи условия.

Билетът съдържа следната информация – дата и начален час на представлението, цена на билета /касов бон/, избраните от зрителя ред и място в залата.

Билетопритежателят е длъжен да провери данните, изписани върху билета, преди напускане на билетната каса.
 

След извършване на покупката на каса или в интернет билетопритежателите нямат право да връщат билети, както и да претендират възстановяване на платената за същите сума.

От момента на покупката рискът от погиване или повреждане на билета е у билетопритежателя.
Билетите важат единствено за датата, изписана на тях. Те се представят за проверка преди представлението в оригинал и с ненарушени цялост и външен вид.

В случай на сваляне на представление от програмата, "Ви Ен Тийм" / Театър "Българан" се задължава да предостави една от следните възможности на закупилите билети за конкретното представление за срок от две седмици след датата на сваленото представление:

7.1. Възстановяване на пълната сума срещу връщане на билет с ненарушена цялост за сваленото представление в срок до 30 календарни дни /без почивни и празнични дни/

7.2. Заверка на закупените билети за следващо представление на същия спектакъл, в случай че има налични свободни места, като билетопритежателят няма право да претендира за същите места, за които се отнасят върнатите билети;

7.3. Заверка на закупените билети за друг спектакъл, който е от репертоара на Театъра, в случай че има свободни места и цената на билетите е еднаква. При разлика в цената:
– ако новият билет е по-евтин – Театърът не дължи възстановяване на разликата,
– ако наличните свободни места са по-скъпи, разликата в цената на билета е за сметка на Театъра.

7.4. В случаите на т. 7.2 и 7.3 Театърът не гарантира презаверяването на билетите да е за същите места, тъй като е длъжен да се съобрази с наличните свободни места. В случай на презаверка, на билетопритежателя се издава билет с актуалната информация за новото представление.
В случай на прекъсване на започнало представление поради непреодолима сила и не по вина на Театъра и/ или негови служители, важат само условията на чл. 7, т. 2 и 3.

С продажбата на билет Театър "Българан" се задължава да предостави на билетопритежателя представяне на сценичното произведение на датата и в началния час, указани на билета.
С покупката си на билет, билетопритежателят се задължава да спазва общоприетите норми на поведение в мястото на представяне на сценичното произведение, а именно:

10.1. Да заеме мястото си до обявения начален час, както и навреме за второ действие след антракт. Не се допуска влизане на зрители в залите след началото на представленията, за да не се възпрепятства нормалното им протичане. Театърът не носи отговорност за местата Ви, ако не сте ги заели до обявения начален час.

10.2. Да не пуши в сградите на Театъра;

10.3. Да не внася храна и напитки в залите;

10.4. Да не възпрепятства по никакъв начин нормалното провеждане на представлението;

10.5. Да изключи мобилните си телефони по време на представлението;

10.6. Да не използва фотоапарати, видеокамери или други записващи устройства по време на представлението;

10.7. Спектаклите в програмата на "Ви Ен Тийм" / Театър "Българан" не са подходящи за деца под 12 г. Постановките или части от тях биха могли да повлияят неблагорпиятно на социалното и психическо равитие на децата под 12 години.

Предоставяните от Театъра отстъпки от цените на билетите за пенсионери (за възраст) и учащи, става само лично, срещу представяне на документ, удостоверяващ правото на клиента да използва отстъпката.
За всяко представление броят на местата за билети с отстъпка е ограничен.

Билетопритежател не може да се позовава на незнание на тези общи условия, които се поставят на видно място в билетната каса на Театъра и се публикуват в сайта на Театъра bulgaran.bg

Неразделна част от настоящите Общи условия са Условия за обслужване на транзакции с банкови карти през интернет.
Тези общи условия важат за всички осъществени покупки на билети, продавани от "Ви Ен Тийм" ООД или Театър "Българан" и обвързват всяко лице, желаещо да закупи билет от Театъра от момента на покупката.

Общите условия могат да се променят едностранно от Театъра, като съответната промяна обвързва покупките, станали след датата на промяната.

Закупени ваучери от сайтове за колективно пазаруване важат за място в сектор 2 на салона.
 

РЕГЛАМЕНТ НА ТЕАТЪРА
Приемаме за естествено, че зрителят
ТРЯБВА ДА БЪДЕ В ТРЕЗВО СЪСТОЯНИЕ, ДА НЕ ВНАСЯ ХРАНИ В ЗАЛАТА, ДА НЕ ИЗПОЛЗВА ФОТО ИЛИ АУДИОВИЗУАЛНА ТЕХНИКА по време на представлението, ДА ПАЗИ ТИШИНА и да не пречи на другите зрители да гледат спектакъла, ДА ИЗКЛЮЧИ МОБИЛНИЯ СИ ТЕЛЕФОН преди неговото начало.

ОБЛЕКЛО
Театърът не налага ограничения относно стила на облекло на зрителите, стига то да бъде прилично и чисто.

БАГАЖ
В театъра не може да се внасят и оставят чанти с размери по-големи от стандартите за ръчен багаж.

ПРИСТИГАНЕ В ТЕАТЪРА

Молим ви да си осигурите достатъчно време за настаняване преди началото на представлението.
Желателно е да влезете в театъра около 15 минути преди часа на представлението

ВАШЕТО МЯСТО
Вашето място е обозначено на билета ви.
При влизане в зрителната зала можете да изискате помощ за намиране на мястото си от представителите на салонния персонал.

ЗАКЪСНЕНИЕ

При пристигане в последния момент може да бъдете настанени от салонния персонал на място различно от обозначеното на билета ви.

ПУШЕНЕ
Пушенето в сградата на театъра е забранено.

ДОСТЪП
При предварително обаждане се осигурява достъп и място за зрители със специални нужди.
Телефон за контакт – 052 602 828

ДЕЦА В ТЕАТЪРА
На касата на театъра можете да получите информация за представления подходящи и за подрастващи. Основният репертоар НЕ Е подходящ за деца до 12 г.

СУВЕНИРИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
Картички, календари, книги, плакати и др. се продават в Билетния център на театъра. Пак там можете да получите и месечните програми на театъра.

ЗА ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ ПИШЕТЕ НА bulgaran@abv.bg
Новини
Тони Димитрова гостува във Варна с проекта „Моите неизпратени писма“
19/11/2019
Обичаната българска певица Тони Димитрова ще гостува с концерт-спектакълът си „Моите неизпратени писма” във Варна. Концертът ще се състои на 19 ноември от 19.00 часа в зала 1 на Фестивален и конгресен...
Сензационния спектакъл – „Островът“
12/10/2019
Изключителна възможност ще имат варненци и гостите на града да гледат Краси Радков и Иво Сиромахов извън „Шоуто на Слави“. Любимите комедийни артисти от вечерния екран ще гостуват за първи път в морската...
ДВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТПАДАТ ОТ ПРОГРАМАТА НА ТЕАТЪРА
04/10/2019
Поради здравословни проблеми се налага отмяната на две представления от програмата на театъра през октомври. Поради заболяване на актьор комедията "Ох, тези пари" няма да се играе на 14 октомври. По същата...