НАЦИОНАЛНА ПРЕМИЕРА НА "ЗАБРАНЕНОТО ШОУ НА РАЧКОВ" НА 28 И 29 МАРТ   СЕДМИЦА НА НАМАЛЕНИЯТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПРОМО БИЛЕТИ С ПОДКРЕПАТА НА "УЛТРА ГАЗ"
НАРЕДБА ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ОТ ТЕАТЪР „БЪЛГАРАН” – ВАРНА

1. Покупката на билет от билетните каси на Театър „Българан” осигурява на билетопритежателя правото да бъде зрител на представеното от Театъра или в същия сценично произведение, за което се отнася билета, като с извършването на покупката купувачът приема тези общи условия за обвързващи страните – Театъра и него, както и последващите билетопритежатели на закупените билети от съответната покупка, като се счита, че е сключил договор с Театъра при тези общи условия.

2. Билетът е фискален касов бон и съдържа следната информация – цена на билета, дата и час на закупуването му. Избраните от зрителя ред и място в залата са обозначени към талон - неразделна част от касовия бон.

3. Всички представления се провеждат в залите на театъра на адрес: гр. Варна, Ул. „Братя Шкорпил” 33, освен ако изрично не е обявено в рекламните материали и върху билета друго място на провеждане.

4. Билетопритежателят е длъжен да провери данните, изписани върху билета, преди напускане на билетните каси.

5. След извършване на покупката билетопритежателите НЯМАТ ПРАВО ДА ВРЪЩАТ БИЛЕТИ, както и да претендират възстановяване на платената за същите сума. От момента на покупката рискът от погиване или повреждане на билета е у билетопритежателя.

5.1. ОТКАЗ, ЗАМЯНА, ВРЪЩАНЕ НА БИЛЕТИ

Връщането на закупен билет НЕ Е ВЪЗМОЖНО, освен ако събитието не се състои, бъде отложено или настъпят промени в програмата или състава на участниците. В тези случаи ще бъде възстановена сумата, отпечатана на билета съгласно т. 7 и т.7.1. Не се възстановяват евентуално направени разноски (например за пътуване или хотел). Билетът може да бъде върнат в срок от 7 до 20 работни дена след плануваната дата за провеждане на събитието, откъдето сте го закупили. При невръщане на билет в упоменатия срок същия се отчита от театъра към първото изиграно представление.

6. Билетите важат единствено за датата, изписани на тях и то ако в момента на проверката преди представлението се представят в оригинал и в състояние, позволяващо да се констатира, че са за съответната постановка.

7. В случай на сваляне на представление от репертоара на Театъра, Театър "Българан" ЕООД се задължава да предостави една от следните възможности на закупилите билети за конкретното представление за срок от две седмици след датата на сваленото представление:

7.1. Възстановяване на пълната сума срещу връщане на билет с ненарушена цялост за сваленото представление в срок 7 до 20 работни дена след съставен Акт за удовлетворяване на рекламация, КАТО СЪЩИТЕ СЕ ВРЪЩАТ СЛЕД ПУБЛИКУВАН ГРАФИК С ПОСОЧЕНИ ДАТИ В ДНИТЕ ВТОРНИК, СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК от 15.00 до 18.00 часа.

7.2. Заверка на закупените билети или ваучери за следващо представление на същия спектакъл, в случай че има налични свободни места, като билетопритежателят няма право да претендира за същите места, за които се отнасят върнатите билети;

7.3. Заверка на закупените билети или ваучери за друг спектакъл, който е от репертоара на Театъра, в случай че има свободни места и цената на билетите или ваучерите е еднаква. При разлика в цената:


- ако новият билет е по-евтин - Театърът не дължи възстановяване на разликата,

- ако наличните свободни места са по-скъпи, разликата в цената на билета е за сметка на Театъра.


7.4. В случаите на т. 7.2 и 7.3 Театърът не гарантира презаверяването на билетите или ваучерите да е за същите места, тъй като е длъжен да се съобрази с наличните свободни места. В случай на презаверка, на билетопритежателя се издава билет с актуалната информация за новото представление.

7.5. При закупен комплексен билет за няколко представления и в случай на отпадане на конкретно заглавие, билета може да бъде заменен за друго заглавие с доплащане като единичната цена се преравнява.

8. В случай на прекъсване на започнало представление поради непреодолима сила и не по вина на Театъра и/ или негови служители, важат само условията на чл. 7, т. 2 и 3.

9. С продажбата на билет Театър „Българан” се задължава да предостави на билетопритежателя представяне на сценичното произведение на датата и в началния час, указани на билета. Същото важи и зе притежателите на ваучери от сайтовете за колективно пазаруване които се продават и важат единствено в сектор 2 на салона /16 - 23 ред/.

10. С покупката си на билет или ваучер, билетопритежателят се задължава да спазва общоприетите норми на поведение в мястото на представяне на сценичното произведение, а именно:

10.1. Да заеме мястото си до обявения начален час, както и навреме за второ действие след антракт;

10.2. Да не пуши в сградите на Театъра;

10.3. Да не внася храна и напитки в залите;

10.4. Да не възпрепятства по никакъв начин нормалното провеждане на представлението;

10.5. Да изключи мобилните си телефони по време на представлението;

10.6. Да не използва фотоапарати или видеокамери по време на представлението.

11. Предоставяните от Театъра отстъпки от цените на билетите за пенсионери и учащи, става само лично, срещу представяне на документ, удостоверяващ правото на клиента да използва отстъпката.

12. За всяко представление броят на местата за билети с отстъпка е ограничен.

13. Билетопритежател не може да се позовава на незнание на тези общи условия, които се поставят на видно място в билетната каса на Театъра.

Тези общи условия важат за всички осъществени покупки на билети и ваучери, продавани от Театър „Българан” град Варна и обвързват всяко лице, желаещо да закупи билет от Театъра от момента на покупката.
Общите условия могат да се променят едностранно от Театъра, като съответната промяна обвързва покупките, станали след датата на промяната.

РЕГЛАМЕНТ НА ТЕАТЪРА

Приемаме за естествено, че зрителят
ТРЯБВА ДА БЪДЕ В ТРЕЗВО СЪСТОЯНИЕ, ДА НЕ ВНАСЯ ХРАНИ В ЗАЛАТА, ДА НЕ ИЗПОЛЗВА ФОТО ИЛИ АУДИОВИЗУАЛНА ТЕХНИКА по време на представлението, ДА ПАЗИ ТИШИНА и да не пречи на другите зрители да гледат спектакъла, ДА ИЗКЛЮЧИ МОБИЛНИЯ СИ ТЕЛЕФОН преди неговото начало.

(Забележка: В салона на театъра телефоните нямат обхват, но изключването им е препоръчително, тъй като апаратът изразходва енергия в търсене на сигнал и може да предизвика срив в звуковата система).

ОБЛЕКЛО
Театърът не налага ограничения относно стила на облекло на зрителите, стига то да бъде прилично и чисто.

БАГАЖ
В театъра не може да се внасят и оставят чанти с размери по-големи от стандартите за ръчен багаж.

ПРИСТИГАНЕ В ТЕАТЪРА

Молим ви да си осигурите достатъчно време за настаняване преди началото на представлението.
Желателно е да влезете в театъра около 15 минути преди часа на представлението

ВАШЕТО МЯСТО
Вашето място е обозначено на билета ви.
При влизане в зрителната зала можете да изискате помощ за намиране на мястото си от представителите на салонния персонал, които са облечени в червени униформи.

ЗАКЪСНЕНИЕ
При пристигане в последния момент може да бъдете настанени от салонния персонал на място различно от обозначеното на билета ви.
Ако представлението е започнало – НЯМА ДА БЪДЕТЕ ДОПУСНАТИ В САЛОНА.

ПУШЕНЕ
Пушенето в сградата на театъра е забранено.

ДОСТЪП
При предварително обаждане се осигурява достъп и място за зрители със специални нужди.
Телефон за контакт – 052 602 828

ДЕЦА В ТЕАТЪРА
На касата на театъра можете да получите информация за представления подходящи и за подрастващи. Основният репертоар НЕ Е подходящ за деца до 10 г.

СУВЕНИРИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
Картички, календари, книги, плакати и др. се продават в Билетния център на театъра. Пак там можете да получите и месечните програми на театъра.


ЗА ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ ПИШЕТЕ НА bulgaran@abv.bg
Новини
НАЦИОНАЛНА ПРЕМИЕРА НА "ЗАБРАНЕНОТО ШОУ НА РАЧКОВ"
28/03/2018
След „Когато котката я няма“ и „Жена ми се казва Борис“, „Забраненото шоу на Рачков“ е поредното мегасъбитие с марката на театър „Мелпомена“ и ДКТ „К. Величков“ и ще се състои на 28 и 29 март от...
"Малкият принц" ще омагьоса малки и големи на 21 март в зала 1 на Фестивален и конгресен център
21/03/2018
"Ето моята тайна. Много е проста: истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите" „Малкият принц“ е спектакъл, който всеки от нас трябва да гледа. А дори и да реши да повтори отново, всеки...
Явор Гърдев превръща романа „Чамкория“ на Милен Русков в моноспектакъл на Захари Бахаров
20/02/2018
Новият хитов роман на Милен Русков „Чамкория“ ще се превърне в моноспектакъл. Режисьор ще е Явор Гърдев, а премиерата ще е през декември в театър „199“. През февруари 2018 г. трупата отново ще гостува и във Варна...